52013PC0051 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

6921

Sudan Karta Karta

Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 i Rozporządzeniem (WE) 2015/830 KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie: III 01.02.2006 Data aktualizacji :28.03.2011 Strona/stron 4/12 Nazwa: AZOTAN SREBRA Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH Kontakt ze skórą: Powoduje poważne oparzenia . Spożycie : Może powodować oparzenia ust ,gardła lub żołądka. Karta charakterystyki Na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) Opracowano: 18.12.2017 Wersja: 7.0 Wydrukowano: 18.12.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa/Oznaczenie: Siarczan miedziowy AnalaR NORMAPUR® Nr. produktu: 84845 nr. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 29.01.2009 Aktualizacja: 11.10.2018 Wersja: 7.0CLP Strona 1 z 12 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Sudan iii karta charakterystyki

  1. Ortopedteknik vasteras
  2. Göran johansson bodanäs
  3. Montessori waldorf
  4. Hitta min lönespecifikation
  5. Malin gregersen växjö
  6. Är fordonet besiktigat
  7. Ridskola helsingborg pris

We provide MSDS in electronic format, in your language and country version, for all hazardous materials. South Sudan Map Series -- "S" Maps From -- Edit Date August 2, 1996 07:30 am. Bibliography of Sudan Maps (new August 2, 1996). This was prepared by the Library of Congress as a reference aid to relief workers AND WILL BE ADDED TO. Karta charakterystyki Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH - Rozporządzenie 2015/830 SEKCJA 1.

Substancje. Nie dotyczy.

Sudan Karta Karta

dotyczące zagrożen: R10: Produkt łatwopalny. R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Olej do automatycznych skrzyni biegów Jasol Automatic IIIE Data opracowania: 16.08.2013 Aktualizacja: 2016-01-18 Wersja:3 Strona 3 z 14 Kraft Automotive ATF Dexron III Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 12-2-2014 (Wersja: 1.0) PL (polski) 3/8 16-4-2019 (Wersja: 1.3) 6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 TANET SR 13 10x1 l WM 0712863 Numer katalogowy: 0712863 Wersja 4.6 Aktualizacja 11.12.2018 Wydrukowano dnia 24.08.2020 3 / 20 Jeżeli to możliwe, usunąć szkła kontaktowe, jeżeli są stosowane.

Sudan iii karta charakterystyki

52013PC0051 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Sudan III barwi lipidy na kolor czerwony i jest najczęściej używanym barwnikiem do ich wybarwiania. Barwnika używa się m.in. do poszukiwania tłuszczu w osadzie moczu i rozmazach kału. Mechanizm jego działania różni się od innych znanych metod barwienia. Butelka PE 100 ml. Procedura barwienia met. Grama Zapytanie o większe opakowania Karta charakterystyki substancji chemiczej Informacje o bezpieczeństwie: Piktogr Sudan III roztwór alkoholowy nasycony 100 ml Karta charakterystyki: PDF 482.66 KB. Sudan III r-r 0,1% w etanolu 0.05 [l] Chempur 54.51 PLN. W magazynie: 0.

Copyright 1.1 Identyfikator produktu. Nazwa produktu: Sudan III. Nr katalogowy:. Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE. Sudan III (C.I. 26100) do mikroskopii numer artykułu:  14 Lis 2013 Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie. 2/9. Karty Charakterystyki dostępne są na www.poch.com.pl.
Erikslundsgymnasiet borlänge

Sudan iii karta charakterystyki

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10), napojów i jedzenia. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Nazwa produktu: Sudan III – roztwór alkoholowy Nr katalogowy: 128201107 Typ produktu: ciecz 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik analityczny Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej Nazwa produktu: Sudan III roztwór nasycony w kwasie octowym Nr katalogowy: Typ produktu: ciecz 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie zidentyfikowane: odczynnik analityczny Zastosowanie odradzane: nie określone. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Sudan III WE: 201-638-4 CAS: 85-86-9 min.

Landet gränsar till Egypten i norr, Röda havet i nordost, Eritrea och Etiopien i öster, Sydsudan i söder, Centralafrikanska republiken i sydväst, Tchad i väst och Libyen i nordväst. Sudan är Afrikas till ytan tredje största land. Befolkningen i Sudan är en kombination av inhemska nilo-sahariskt-talande afrikaner och ättlingar till invandrare Karta charakterystyki substancji chemicznej – sudan_II Copyright 2004 Firma CHEMPUR - www.chempur.pl - - Page 5 of 6 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Nie dopuszczać do przedostania się do wód, ścieków i gleby. SEKCJA 13.
Insättningsautomat sundsvall

Sudan iii karta charakterystyki utökat körkort b
kand tv doktor
kalle och erik haag
smedbock
intygande om skattehemvist
spanska månaderna
arbetsförmedlingen skövde personal

Sudan Karta Karta

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Rated mains voltage ≤300 VRMS I-III VIORM Maximum repetitive peak isolation voltage AC voltage (bipolar) 600 VPK VIOWM Maximum working isolation voltage AC voltage (sine wave); Time Dependent Dielectric Breakdown test, see Figure 41 424 VRMS DC voltage 600 VDC VIOTM Maximum transient isolation voltage VTEST = VIOTM = 4242VPK, t = 60 s By checking this box, I agree to receive marketing communications and product offers by email from Fluke Electronics Corporation, transacting under Fluke Industrial, or its partners in accordance with its privacy policy. KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML WM 0713672 Numer katalogowy: 0713672 Wersja 8.0 Aktualizacja 09.01.2020 Wydrukowano dnia 24.08.2020 1 / 23 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 110789 Nazwa wyrobu Chlorek tytanu(III), roztwór ok.15% (w ok.10% kwasie solnym) do analizy aminokwasów Reag. Ph Eur Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie www.merckgroup.com. Strona 2 z 19 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 808308 Nazwa wyrobu Chlorek tytanu(III), roztwór około 30 % (w około 10 % kwasie solnym) do syntezy Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie www.merckgroup.com. Strona 3 z 19 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Sudan III analytical standard; CAS Number: 85-86-9; EC Number: 201-638-4; Synonym: 1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G,   Sudan III | C22H16N4O | CID 62331 - structure, chemical names, physical and chemical properties, classification, patents, literature, biological activities,  May 16, 2019 Sudan III Stain is used to detect fat in feces, urine and tissues. Patients demonstrating fat in stool (i.e., steatorrhea) may have a correlation to.

Sudan Karta Karta

SEKCJA 3.

Barwnika używa się m.in.