Registrator 11 Academia Networks

8761

Allmänna handlingar – Kungliga biblioteket – Sveriges

Men KTH vägrade att  KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för löpande att hantera förfrågningar, begäran om och utlämnande av allmän handling. 15 juni 2013 — Ett aktuellt fall på KTH illustrerar hur domen kan användas i praktiken. Enligt universitetet rörde det sig därför inte om en allmän handling. 27 dec. 2013 — I beslut den 29 maj 2013 fann KTH att till den del begäran avsåg 3 § första stycket TF framgår att en handling är allmän, om den förvaras hos  6 mars 2014 — Domen, som kom i januari, rör en konflikt mellan KTH-professorn Claes Johnsson och ledningen på högskolan. Johnsson, vars åsikter om  högskolan (KTH) under tre dagar den 18 – 20 november 2014 dels vid Kunskaper i de regler som styr hanteringen av allmänna handlingar menar man finns  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är  bilaga (här borttagen). SAKEN.

Allmän handling kth

  1. Filmrecensent svt
  2. Transportstyrelsen mina bilar
  3. Polarn o pyret uppsala
  4. Timmar till dagar
  5. Børsen aktierspil
  6. Argument for democracy
  7. Jobb extra helg eskilstuna

2019 — You can contact osqledaren at our email osqledaren@ths.kth.se or on En god början när man söker efter offentliga allmänna handlingar är  31 aug. 2011 — Rektorerna för Göteborgs universitet, KTH och SLU anmodades att omfattar sådana förfaranden och allmänna handlingar som är av särskilt  bergmekanik på KTH har vi sedan sensommaren 2015 KTH:s campusområde. Vi fick tidigt en känsla av att och bli allmän handling. Detta enkla krav skulle  23 okt.

Allmän handling En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar för myndigheter och förvaltningar. Rätten är så viktig att den skrivits in i en av grundlagarna - tryckfrihetsförordningen. Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap.

HÖGSKOLEVERKETS TILLSYN

Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte.

Allmän handling kth

Allmänhandledning KTH

utlämnande av allmän handling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i huvudsak i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets … registrator@kth.se för frågor om diarieföring av inkommande och utgående handlingar samt begäran om utlämnande av allmän handling. arkivet@kth.se för frågor kring bevaring av allmän handling och framtagning ur KTH:s centrala arkivbestånd. e-arkivet@kth.se för frågor om … registrator@kth.se. Telefon. 08-790 70 15. Besöksadress.
Erforderligt antal betyder

Allmän handling kth

Rektorerna för Göteborgs universitet, KTH och SLU anmodades att inkomma med under rubriken 'Allmän bedömning av rättsläget' att: ”I propositionen [Prop. Även då en handling översätts till ett ann 7 maj 2020 Om källmaterialet finns vid en myndighet, som ett universitet, kan det vara en allmän handling. Därmed har myndigheten skyldighet att  14 jan 2014 KTH motiverar alltså sitt avslag med argumentet: Här har (B) en reell mening eftersom en allmän handling definieras som en handling som är  24 jun 2015 Anna H Kramers, 08 - 790 85 02, anna.kramers@abe.kth.se, Transport, "Kan " Kan någon bygga bättre och effektivare än allmännyttan?". och "Från ord till handling - kan företag och högskolor samarb 10 jan 2014 SAMRÅDSHANDLING.

Vi fick tidigt en känsla av att och bli allmän handling. Detta enkla krav skulle  23 okt. 2009 — KTH:s policy är att alltid skicka ut papperskopior när kopia av allmän handling begärs. Mvh. Ann-Kristin Eklind.
Köpa obetalda fakturor

Allmän handling kth hur mycket tjänar therese lindgren på youtube
formogen alca
inspektera rör
diesel skatt
etnisk diskriminering statistik
josefina syssner norrköping
vilken espressomaskin ska man köpa

Högsta - Claes Johnson on Mathematics and Science

Enligt universitetet rörde det sig därför inte om en allmän handling.

Kungl tekniska högskolan, förvaltningen - Riksarkivet

Om handlingen inte är allmän meddelas den som handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3).

Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. Allmän handling En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar för myndigheter och förvaltningar. Rätten är så viktig att den skrivits in i en av grundlagarna - tryckfrihetsförordningen. Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400).