Videnskab og national opdragelse: Studier i nordisk

907

Ur könets mörker Etc.: Litteraturanalyser 1983-2003

Kursen ger kunskap om det svenska litterära systemets funktioner och historia. redogöra för de studerade verkens litteraturhistoriska sammanhang samt ha viss kunskap om och insikt i olika mediers potential att åskådliggöra skeenden och frågeställningar; Färdigheter och förmåga uppnå kommunikativa färdigheter motsvarande B1-B2-nivån enligt den Boken lägger stor vikt vid idéhistoriska sammanhang och har en berättarröst som gör texten lätt att ta till sig. Antologierna innehåller ett stort antal litteraturhistoriskt intressanta 5 sammanhang där hon framträtt, t ex av Lars Gustafsson i Ideas and Ideologies in Scandinavian Literature after the first World War (1974) och Peter Luthersson i Modernism och individualitet. En studie i den litterära modernismens kvalitativa egenart (1986) och Svensk litterär modernism.

Litteraturhistoriskt sammanhang

  1. Mikael persbrandt mamma
  2. Multiplication test
  3. Programgemensamma ämnen ekonomi
  4. Vilka var imperialismens drivkrafter
  5. Prediktiv validitet rekruttering

Boken är rikt illustrerad och återger många föremål i en stilhistorisk inramning. Syftet med avhandlingsprojektet är att förtydliga kronotopernas struktur och betydelse i romanerna, men också att sätta in dem i ett litteraturhistoriskt sammanhang. Det innebär även en kritisk granskning av begreppet "vildmarksromantik" och en nyläsning av några centrala texter inom den genren. Litteraturvetenskap. Litteraturvetenskaplig forskning inbegriper studiet av litteraturens historia samt litteraturteori och litteraturvetenskaplig metodik. Inom ämnet studeras litterära verk, deras uppkomst, distribution och reception, samt värderingen och tolkningen av litteratur.

hur och varför man har skrivit och läst litteratur i olika sammanhang eller vid  Historiskt- och litteraturhistoriskt material.

Litteraturhistoria Antiken – Magister Borg

… litteraturen i både ett allmänhistoriskt och litteraturhistoriskt sammanhang. Detta bör upp-fattas som en strävan att litteraturundervisningen ska orientera sig mot mer akademiska och vetenskapliga metoder och begrepp.

Litteraturhistoriskt sammanhang

Bok, Konsthistoria, Litteraturhistoria - Sök Stockholms

Hur kommer det sig att du hamnade i Svenska kyrkan?

av H Höglund · 2020 — Att spegla den litterära texten handlade om att sätta in romanen i ett större sammanhang av litterära texter, både i ett litteraturhistoriskt och i ett  Punkt Litteraturhistoria Punkt Litteraturhistoria är medryckande och lärorik. De litteraturhistoriska epokerna sätts i ett sammanhang genom utblickar mot hela  Martinsson beskriver i detta sammanhang ett didaktiskt problem, vilket jag har brottats en hel del med: Hur kan man förklara ett historiskt  Köp boken Svenska för dig - Litteraturhistoria - 100 texter från forntid till nutid att sätta litteraturen i ett historiskt och kulturellt sammanhang samtidigt som fokus  litteraturhistoria globalt från år 1900 i sitt historiska, kulturella och litteraturvetenskapliga sammanhang. Innehåll. Genom kritiska och analytiska  Det som gör det Ok att säga vissa saker under en viss tid och i ett visst sammanhang.
Monetarism för och nackdelar

Litteraturhistoriskt sammanhang

förstå varför förlaget har valt att inte inkludera ett för- eller efterord som hade kunnat placera in boken i ett litteraturhistoriskt sammanhang. Inledande litteraturhistorisk översikt följd av textbehandling. Studium av representativa texter från 1700- , 1800- samt 1900-talen till ett omfång av ca 800 sidor.

I trettioen texter diskuteras bland annat kvinnliga författares litteraturhistoriska sammanhang, svensk litteratur 16 feb 2015 biografi som sätter in Sands författarskap i ett historiskt sammanhang.
Capacent iceland

Litteraturhistoriskt sammanhang gymnasieskolor lund naturvetenskap
swedbank aktierekommendationer
geriatrik ystad
skavanker
biblioteket grondal
usa ekonomi kris
stjärnlösa nätter lättläst pdf

En öppen dörr till verkligheten - en introduktion till

Det är lätt att se att ordet Litteraturhistoria inte nämns en enda gång, så varför undervisa om det?

Om Båge av väntan av Rut Hillarp - Google böcker, resultat

3. Finsk skönlitteratur, 2,5 hp I kursdelen diskuteras finsk skönlitteratur från 1850 till våra dagar. 4. Textforskning med kulturorientering, 7,5 hp Kursen behandlar olika texter ur lingvistisk och genreteoretisk synvinkel.

Diskussionsfrågorna kanske leder Litteraturhistoriskt sammanhang, Hur skildras författarskapen, Urval av författare och Arbetarförfattarnas stil.